Bulb with solar panel and wind turbines

Алтернативни източници на енергия за дома


Посредством иновационни технологии в последните години захранването на дома със „зелена” енергия от „чисти” източници се превръща в реална възможност.

Комбинираните слънчеви колектори и печката на дърва са идеалният денонощен възобновяем източник на енергия, твърдят специалистите. Слънчевите батерии са в състояние безплатно да осигурят на едно домакинство 60 на сто от цялото необходимо количество топла вода, а през лятото – и до 80-90 на сто. Използването на прости методи на соларен дизайн в дома може значително да се отрази върху размера на енергопотреблението – и оттам върху месечните сметки. Само едно елементарно ориентиране на жилището на юг може да намали сметките с 30 на сто.

Остъкляването

Има много спорове около остъкляването на балконите – като се започне от критиките за неестетичността на много от тях и се стигне до това, че са направени без съответните строителни разрешения. Специалистите обаче твърдят, че остъклените тераси и веранди, които са с южно изложение, увеличават акумулирането на слънчева топлина през зимата и служат за топлоизолация.

Колко енергия гълта топлата вода

Отоплението на помещенията в жилището ни и подгряването на водата за битови нужди консумира повече от 70 на сто от енергията в бита. Ето защо използването на чистата възобновяема енергия – тук става дума за дървесина, пелети, слънчеви колектори, термопомпи, не само че значително подобрява околната среда, но и спестява значителна сума пари.

Дървесината е екологически чисто гориво, което може да се използва, без да се образуват вредни парникови газове. Така че вместо въглища хвърляйте в огъня дърва. Въглищата се формират в земните недра в продължение на няколко хиляди години, докато дървесината се възобновява за 3 до 70 години.

Независимост

Използването на възобновяеми източници на енергия, каквито са слънчевата енергия и дървесината за отопление на домовете, намаляват нашата зависимост от замърсяващите природата и създаващите парникови газове нефт и въглища. А разделното събиране на стъкло, хартия и пластмаса намалява замърсяването на околната среда.

Термопомпите

Топлинните помпи акумулират слънчева енергия, която се съхранява под земята. Те осигуряват денонощно отопление и гореща вода, при това за неголяма част спрямо разходите, които бихте направили за традиционното отопление.

Източник: novinar.bg

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *