КАТЕГОРИИ ПЕСТИ ЕНЕРГИЯ В БИЗНЕСА


thumbnailimage.img.jpg.743a30a1aa801b0d53beeb1b890addec
През 2015 г. са се появили толкова много нови източници на слънчева, вятърна и хидроенергия, че това е най-бързото разрастване на зелената енергия досега, сочи проучване, цитирано от BBC. Инвестициите във възобновяеми източници на енергия са били над двойно повече от парите, похарчени за нови електроцентрали с въглища или газ. […]

Рекордни инвестиции в зелена енергия


Bulb with solar panel and wind turbines
Възобновяемите източници на енергия (вятърната енергия, слънчевата енергия, водноелектрическата енергия, енергията от океаните, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата) са алтернативи на изкопаемите горива, които допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове, разнообразяват енергийните доставки и намаляват зависимостта от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива, особено на нефт и […]

Възобновяема енергия


sun
Слънцето е най-големият източник на енергия-светлина и топлина за Земята. Слънчевата енергия може да бъде превърната в електрична чрез слънчеви батерии или да се използва за загряване на вода. За България слънчевата енергия представлява голям енергиен ресурс. Заради географското положение на страната, условията за използване на слънчева енергия са изключително […]

Енергоспестяване чрез използване на слънчевата енергияhotelroom
Ако сте мениджър или собственик на хотел, трябва да обърнете особено внимание на това как да спестите енергия във Вашия обект. Това не само ще помогне за опазване на околната среда, но също така ще оптимизира Вашите разходи за електроенергия. Има няколко неща, които може да направите, за да намалите […]

3 съвета за намаляване разходите за електроенергия в хотелите


91_original
Да започнем с един факт. Почти всички големи фирми в България допускат една и съща грешка, вероятно поради незнание или пък от липса на средства – почти всички фирми нямат главен енергетик. Той вероятно ви е нужен, колкото и да смятате, че не може да си позволите да го наемете […]

Има ли смисъл от назначаване на енергетик


w
Знаете ли, че ако прозорците са замърсени, намаляват пропускливостта на светлина с от 20 до 60 %? Сложете си стъклопакет. Тогава загубите ви ще намалеят поне с 2 пъти! Ако погледнете така всяко перо от бюджета си, колко ли пари бихте си спестили? Бъдете сигурни, че поне 10 % разходите […]

Инвестирайте във възвращаеми технически решенияfreevector-green-factory
Собствениците на компании с големи производства са под постоянен натиск за оптимизиране на енергийната ефективност на съораженията. Една добра отправна точка е анализ на графиките за потребление на енергия в производството, на базата на половинчасови замервания, които повечето доставчици на промишлено електричество могат да предоставят при поискване. Анализът на енергопотреблението […]

3 лесни начини за намаляване на потреблението на енергия в ...


stealth-model-rtae-chiller
Въздухоохлаждащите агрегати са най-големият компонент, което ползва енергия в институционалните и търговски сгради. В много случеи, повече от 50 процента от годишното потребление на електроенергия се дължи на чилърите. Затова правилното управление и поддръжка на чилърите на сградата трябва да бъде приоритет във всяка програма за енергийна ефективност. Много често […]

Ефективен чилър агрегат – обучете персонала