stealth-model-rtae-chiller

Ефективен чилър агрегат – обучете персонала


Въздухоохлаждащите агрегати са най-големият компонент, което ползва енергия в институционалните и търговски сгради. В много случеи, повече от 50 процента от годишното потребление на електроенергия се дължи на чилърите. Затова правилното управление и поддръжка на чилърите на сградата трябва да бъде приоритет във всяка програма за енергийна ефективност.

Много често обаче охладителите са експлоатирани или поддържани неправилно или неефективно, което води до по-високи разходи на енергия, по-ниска производителност и намалява живота на оборудването.

Въпреки че много фактори допринасят за намаляване ефективността на чилърите, най-често срещаните са: лоши експлоатационни практики, игнорира се или се отлага поддръжката, прекалено големи размери, и игнориране на алтернативните горива. Въпреки че всеки един от тези фактори представлява реална и сериозна заплаха за ефективността на агрегатите, всички те могат да бъдат лесно контролирани или елиминирани, чрез правилна поддръжка.
Лошите практики на работа

Лошите практики и не добрата поддръжка не само ще намали ефективността, но също така ще намали живота на агрегата и инсталацията.

Проблемът с лошите практики е, че тяхното въздействие върху експлоатацията на чилъра остава незабелязана. Охладителите продължават да работят, но срещат различни натоварвания. Незабелязани, лошите експлоатационни практики стават стандарт, и един ден, проблемът в работата на охладителя става очевидна, или охладителя просто не може да поеме натоварването. Когато това се случи, техниците обвиняват времето или самата инсталация, а не начина на експлоатация и поддръжка на системата.
За да избегнете това, трябва да се погрижите поддържащият персонал да е достатъчно добре запознат и обучен.

Накарайте специалистите да направят дългосрочна програма за поддръжка на чилъра, което гарантира дълъг живот и ефективност. По този начин персонала по поддръжката ще идентифицира и поправя проблемите на време.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *