ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


green energy concept with Planet Earth and electric plug

Какво е енергийната ефективност и защо е толкова важна?

В рамките на Европейския съюз България харчи енергията най-неефективно, което показва, че има много неизползвани начини да пестим ток. Да подобрим енергийната ефективност означава да намалим енергията за промишлеността и услугите, както и тази за отопление, осветление и различни дейности у дома и в офиса. Всички ние разхищаваме енергия, а по този начин, и пари.

Енергийната ефективност в индустрията обикновено се свързва с технологични промени и/или с по-добра организация и управление. Ефективността в домакинството е преди всичко резултат от поведението на всеки човек. Ако не пилеем ток и избираме внимателно оборудването, което си купуваме, със сигурност ще спестим пари и ще се чувстваме дори по-уютно.

Прахосването на енергия води не само до големи сметки за ток. То стимулира изгарянето на колосални количества изкопаеми горива – въглища, нефт, природен газ. Този процес изхвърля в атмосферата вещества, които предизвикват т.нар. парников ефект, замърсяват околната среда и променят необратимо планетата.

Въглеродният диоксид, метанът, азотните окиси в момента са един път и половина повече от това, което горите и океаните могат да преработят. Само за последните 100 години температурата на Земята се е покачила с около 1 градус. Климатичните промени са основната причина за земетресения, суши, наводнения, пожари и бури. Полярните ледове се топят, климатичните зони се изместват, изчезват различни растителни и животински видове. С безотговорните си действия и с бездействието си ние, съвременните хора, отнемаме правото на нашите деца и внуци да живеят в чиста околна среда без катаклизми.

Ето защо енергийната ефективност е толкова важна. Подобрявайки я в нашето ежедневие, ние се грижим не само за това да спестяваме средства, но и за това да живеем по-екологично, в по-свободна от замърсявания планета.